"АЗИ ДАХЬ ЗӨВЛӨЛДӨХ АРДЧИЛЛЫН ТУРШЛАГА"

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал

ЗОРИЛГО: ЗАСАГЛАЛЫН ҮЙЛ ЯВЦ ДАХЬ ЗӨВЛӨЛДӨХ АРДЧИЛЛЫН БОЛОМЖ БОЛОН СОРИЛТЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ, АЗИЙН УЛС ОРНУУД ДАХЬ ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАХАД ОРШИНО.

Зохион байгуулагч: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Монгол Улсын Их сургууль

Дэмжигч байгууллагууд: Фридрих Эбертийн сан, Азийн сан, УИХ-ын Тамгын газраас хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төсөл, Удирдлагын академи, “Нэг Монгол” ТББ

Хэзээ: 2018 оны 10 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр
Хаана: Монгол Улсын Их сургуулийн номын сангийн 502 тоот

Дэлгэрэнгүй ...
https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

15

ИЛТГЭГЧ

5

САЛБАР ХУРАЛ

120

ОРОЛЦОГЧИД