Санхүүжүүлэгч байгууллага:
  • Фридрих Эбертийн сан
  • Азийн сан
  • Монгол Улсын Их Сургууль
  • Удирдлагын академи
  • “Нэг Монгол” ТББ
  • “Саунд оф Монголиа” ХХК